Podpora

Platby

Platba převodem na bankovní účet (trvalý příkaz)

Potřebné informace pro Vaši banku:

  • Číslo účtu: 2100140771/2010 (Fio banka, a.s.)
  • Variabilní symbol: číslo smlouvy (je uvedeno na smlouvě nebo faktuře)

Co když nezaplatím včas?

Platby za služby musí být uhrazeny v termínu splatnosti. Pokud byste je z nějakého důvodu neuhradili, pošleme Vám upomínku e-mailem. Na upomínku je třeba neprodleně reagovat, jinak může dojít k omezení či zastavení poskytování služeb.